Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum

 

 

 

 

 

 

 

Guidade vandringar på Kvistholmen:

Kvistholmsgruppen erbjuder kostnadsfria guidningar runt Kvistholmen för större eller mindre sällskap, enligt överenskommelse. För mer information/bokning kontakta: Curt Carlsson 070-618 32 32 alt. curt.carlsson@hotmail.com.

 

Bokförsäljning:

Vid arbetarmuseets expedition finns följande publikationer tillgängliga för köp: 

 

* Kraven reste kvinnorna - Norrsundets arbetarkvinnor berättar

* Kraven reste kvinnorna Del 2 - Dä va då dä

* Kvistholmskrönikan - Glimtar av livet på Kvistholmen under mer än hundra år

* I ljust minne bevarad - Fabriken i Norrsundet 1925-2008  

* Sågboken

 

För prisinformation kontakta expeditionen.

 

Föreningar i samverkan

Föreningar som fenomen är absolut inget nytt påfynd, faktiskt förekom föreningar redan innan Sverige blev Sverige, vittnesbörd huggen i sten under tidig medeltid vittnar om detta. Om den tidens föreningar vet man inte mer än det som kan tydas ut av runskrifter och dessa talar för att det rörde sig om sammanslutningar för ömsesidigt skydd. Mer vet man om de föreningar som etablerades i samband med den stora föreningsboom som följde efter i industrialismens kölvatten, den ena föreningen efter den andra dök upp som svampar i marken och samtliga verkade de efter mottot att tillsammans blir vi starka.  

 

 

Likaså i Norrsundet och för den delen även i övriga Hamrångebygden kunde man notera ett uppsving inom föreningsområdet under det sena 1800-talet och 1900-talets första årtionden, fackföreningar, nykterhetsföreningar, frikyrkor och kooperativ dök upp i flertal.

 

Att medlemsanslutningen i föreningarna var stor på den tiden påvisar denna bild från museets fotosamling. I bild här kan vi se ett tåg från en förstamaj-demonstration vid 1930-talets början. 

 

Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum är en korporativ sammanslutning mellan olika föreningar verksamma i Norrsundet i nutid, kulturarrangemang genomförs i samarbete mellan de olika föreningar som finns representerade som medlemmar i kulturföreningen. Genom åren har det även bildats föreningar inom kulturföreningen varav vissa fortfarande är aktiva medan andra har upphört.   

 

I kulturföreningen verkar idag ABF, GS-Facket, Hamrånge Socialdemokratiska förening, Norrsundets Arbetarteaterförening, PRO, SPIAF, SSU och Unga Örnar. Via ABF pågår även ett samarbete med DIBIS.

 

Inom föreningen har under åren även grupperingarna Jan Westlunds minnesfond, Kvistholmsgruppen, Kvinnohistoriska gruppen, Norrsundskamraterna, Rädda Rö´kåkarna och Stiftelsen Kastellet verkat och vissa av dessa är aktiva än idag.

 

 

Medlemsföreningarnas hemsidor:

ABF Gästrikebygden

DIBIS

GS-Facket

Hamrånge Socialdemokratiska förening

Norrsundets Arbetarteaterförening

SPIAF/Pappers

SSU Gävleborg

 

 

Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum©2011