Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens organisation

 

Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum är en ideell förening vilken har till uppgift är att driva ett arbetarmuseum i Norrsundet.

 

 

Medlemsskap

 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av föreningar och enskilda personer som aktivt vill stödja museets verksamhet, medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. För mer information, kontakta expeditionen.

 

Styrelse

 

Sedan 1992 sker föreningens verksamhet kalenderårsvis och innan utgången av mars månad infaller föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högst beslutande instans och i samband med årsmötet väljs de representanter ut till styrelsen som skall handlägga föreningens angelägenheter i enlighet med stadgar och fattade beslut.

---------

Nuvarande styrelse: Lillemor Isaksen ordförande, Thomas Hedberg kassör, Rozita Kullberg sekreterare,

Torbjörn Brunzell ledamot, Jonas Berggren ledamot, Marianna Hjelm ledamot, Katrin Norberg ersättare och Ann Axelsson ersättare

 

Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum©2011