Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum

 

 

 

 

 

 

 

1992 är ett år att notera då det gäller museets historik.

 

Från 1983 - 1992 skedde museets verksamhet under ett sk brutet räkenskapsår (1/7-30/6) men från och med 1992 löper verksamheten efter kalenderår (1/1-31/12).

 

 

 

 

Ordförande

 

 

 

Dan Hedberg 1983 - 1988
Leif Lindblom 1988 - 1989
Håkan Ericsson 1989 - 1992
Kurt Edin 1993 - 1994
Annika Palm 1995 - 1997
Kristina Löfström 1998
Sören Rönnevald 1998 - 2001
Fakhroddin Fani 2001 - 2005
Eva Sundqvist 2005 - 2006
Olle Strömbom 2007 - 2008
Hans Olov Högberg 2009 - 2010
Reidar Lingvall 2010 - 2016
Lillemor Isakssen 2016 - 2019
Thor Wallgren 2019 - 2020
Sten Öberg 2020 -

 

 

Föreningens historia

 

Historien börjar inte med oss, det finns alltid föregångare, de tidigare generationernas liv är den grund vi står på. Under slutet av 1860-talet när den första bofasta befolkningen anlände till Norrsundet fanns inte det samhälle man kan åse idag, Norrsundet var då en obebodd plats där det lastades ut trä och järnvaror och där djur vallades på fäbodar. Genom vädrets högre makter, grosshandlares och sjöfarares kännedom om hamnområdet och slit och umbärande från inflyttande människor har under årens lopp samhället Norrsundet byggts upp till vad det är idag.  

 

Norrsundets Arbetarmuseum vill inte framstå som ett nostalgikabinett med repiga bilder och prylar staplade på varandra, utan skall hellre ses som en historieverkstad där man vill påvisa arbetarrörelsens kamp och idéer. Här lyfts de namnlösa fram ur historien, de som med slit och släp, tålmodigt och uppoffrande arbete i industrier och folkrörelser förvandlat Norrsundet från att vara en nybyggarort till ett industrisamhälle.

 

Liksom orten Norrsundet har sin historia har även kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum sin, med Jan Westlund i spetsen marscherade eldsjälarna för att bevara sitt nedläggningshotade föreningshus då i början på 1980-talet. Folkets Hus stod färdigt 1983 och de många föreningar som varit verksamma i den gamla skolan vid Ådala förväntades flytta sin verksamhet till de nya lokalerna i Folkets Hus och därefter ämnade kommunen riva fastigheten Ådala skola för att bereda plats för ett radhus. En del föreningar såsom Unga Örnar, Musikkåren och PRO flyttade över sin verksamhet till det nya Folkets Hus medan Norrsundets Arbetarteaterförening (NATF) stannade kvar och kämpade emot kommunens beslut, man ansåg att en byggnad med ett sådant kulturhistoriskt värde borde bevaras och NATF insåg även att teaterns verksamhet vid denna tidpunkt var för stor för att inrymmas i Folkets Hus. Jan Westlund insåg att de inte kunde bevara fastigheten enbart som teaterlokal och så lanserades idén om att fastigheten behövdes till ett arbetarmuseum.  

 

Arbetarmuseet valdes att göras till en korporativ sammanslutning mellan ortens arbetarrörelseorganisationer och beslutet om att utveckla ett arbetarmuseum i Norrsundet togs vid ett temamöte om kultur inom Hamrånge Socialdemokratiska förening. Dan Hedberg som var ordförande i s-föreningen vid denna tidpunkt blev också museets första ordförande. Inom kommunledningen var man inte glada över att fastigheten ockuperats, men en verksamhet startad av rörelsen kunde inte heller gärna avhysas. Alla kommunalråd var dock inte emot den nya verksamheten som etablerats, Ture Edbom skänkte ett vunnet kulturpris a´2500 kronor som grundplåt till museet och genom Edboms donation gavs arbetarmuseet legitimitet inom rörelsen.

 

Att utveckla arbetarmuseet till något som verkligen kan berätta om arbetarfamiljernas vardag, drömmar och ideologier har varit en arbetsam process för de som varit engagerade, såsom det första museet i landet med inriktning mot arbetarkultur har man inte haft mycket att inhämta inspiration ifrån. När arbetarmuseet sedan väl började ta form var det många som hjälpte till med det praktiska arbetet, särskilt aktiva vid denna tidpunkt var Dan Hedberg och Conny Molin. Efter ett antal år av insamlande av material och uppbyggande av såväl exteriör miljö som interiör invigdes så museet inofficiellt den 10 april 1986 med en konstutställning av konstnären Anders Åberg, den officiella invigningen kom att ske först 1989.

 

I den fd. Ådala skola uppförd 1897 visar nu museet genom föremål och arkivmaterial för eftervärlden den samhällsutveckling som generationer av arbetarfamiljer utvecklat. Dagens arbetarmuseum består av ett antal olika enheter, rumsmiljöer från olika årtionden, handelsbod, samlingssal, bibliotek och arkiv samt expedition. 

 

Ådala. Till höger Ådala skola uppförd 1897. Till vänster bostad för sågverkets inspektor fram till 1915, därefter kassörsbostad, efter 1950-talet bostad för sågställare och byggmästare. Fotot hämtat ur Norrsundssamlingen, fotograf okänd. 

 

 

 

 

Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum©2011